Đại hội thể thao Bất động sản Tuấn 123 tại SVĐ Chi Lăng – Đà Nẵng