ĐẠI HỘI THỂ THAO OLYMPIC CÒ CON 2019 – CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NIÊN CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6