Tuyển dụng

  • Tuyển dụng
  • Các chương trình đào tạo Lãnh đạo & Đàm phán gia Công ty Tuấn 123 năm 2018
  • 21/12/21
  • Thị trường Bất động sản biết tới Công ty Tuấn 123 như một đơn vị có chương trình đào tạo về Bất động sản Thổ cư thực tế và hấp dẫn nhất. Hệ thống đào tạo từ cơ bản tới nâng cao giúp cho hàng ngàn người lao động từ không biết nghề đến vững nghề và giàu…