Các chương trình đào tạo Lãnh đạo & Đàm phán gia Công ty Tuấn 123 năm 2018

Thị trường Bất động sản biết tới Công ty Tuấn 123 như một đơn vị có chương trình đào tạo về Bất động sản Thổ cư thực tế và hấp dẫn nhất. Hệ thống đào tạo từ cơ bản tới nâng cao giúp cho hàng ngàn người lao động từ không biết nghề đến vững nghề và giàu sang với nghề Môi giới Bất động sản. Các chương trình này cũng được phân cấp về nội dung truyền tải và cách thức đào tạo. Một trong những thành phần được chú trọng nhất về việc nâng cấp, phát triển trình độ chính là đội ngũ Lãnh đạo và Đàm phán gia của Công ty.

Với tiêu chí một tháng tổ chức một lần, một lần ở một nơi khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Trong năm 2018, Công ty Bất động sản Tuấn 123 đã tổ chức nhiều khoá đào tạo rất giá trị và ý nghĩa. Chúng tôi xin được giới thiệu qua đây những chương trình đào tạo dành cho Lãnh đạo & Đàm phán gia Công ty Bất động sản Tuấn 123 trong năm nay.