TỔNG KẾT NĂM 2017: BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 GHI DANH LỊCH SỬ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI – VỊNH HẠ LONG