CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM HỘI TRUNG THU BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 – 2020